top of page
TOGKIN
עמדת הישענות להגברת אינטראקציה

טוקין היא עמדת הישענות להגברת אינטראקציה ושיח בין אנשים ע"י קירבה והחלפת מבטים , הפרויקט החל בבחירת מרחב ותצפיות על התנהגות אנשים במרחב משותף שם בוצעו בדיקות וניסויים עם מודלים וחווית משתמשים.

המוצר מיועד למרחבים משותפים וציבוריים.

 JO- הפרויקט בוצע בשיתוף ירדן לוי מסטודיו

bottom of page