top of page

KWECHAIR

שרפרפים בכבישה 

פרויקט זה התחיל מבחירה של טכנולוגית כיפוף פחים, עם הבחירה בטכנולוגיה היה לי  רצון למצוא דרך חדשנית שבא אני יכול לשנות את הצורה והמבנה של חומר הגלם

 

לקחתי מספר פרופילים וצינורות במגוון גדלים וקטרים עם עובי דופן משתנה והתחלתי לבחון את התנהגות

החומר כאשר מופעל עליו לחץ בנקודות שונות ועומסים שונים

 

שלב הניסויים היה מרתק ומפליא ובו השתמשתי במלחצי שולחן ומכבש, הרגע שגרם לי לעצור ולהתבונן זמן רב הוא כאשר הכנסתי גליל מתכת למכבש ונוצרו כפלים מרשימים. בנקודה זאת קיבלתי החלטה שהמוצר שלי יהיה עשוי כך

את שיטה זאת אפשר ליישם על מגוון מוצרים אני בחרתי ליצור שרפרף בפרויקט זה

bottom of page