top of page
LAVANDLINDA
המכונה הופכת את מלאכת הכביסה לדבר פשוט ונוח

מכונת כביסה ביתית, המכונה הופכת את מלאכת הכביסה לדבר פשוט ונוח . עיצוב המכונה מאפשר לשלב אותה בכל מקום בבית

בתהליך הפיתוח הוגדרו כעוגן עיצוב המכונה וקיצור תהליך הכביסה כולו כולל את שלבי ההכנה שלפני הכביסה והסיום עד לאחסון  הבגדים בארון

בתהליך הפיתוח הוגדרו כעוגן עיצוב המכונה וקיצור תהליך הכביסה כולו כולל את שלבי ההכנה שלפני הכביסה והסיום עד לאחסון  הבגדים בארון  

bottom of page